Voor teams

Team
ontwikkeling

Ik werk met zelfbewuste teams die voluit verantwoordelijkheid willen nemen voor hun ontwikkeling en gedrag

Tijd voor ontwikkeling

Ontsluit het verborgen potentieel

In jouw team zitten allemaal toppers als je ze individueel bekijkt. Er wordt hard gewerkt, maar je hebt het gevoel dat er meer in zit dan er nu uitkomt. Jullie weten hoe belangrijk de rol van dit team is in het verwezenlijken van de missie van de organisatie. Je hebt met elkaar bepaald waar je heen wil. Je weet wat er moet gebeuren en ook hoe en toch gebeurt het niet. Er is gedoe. Hoe ontsluit je het verborgen potentieel in je team?

Herken je dit:

Je wil nieuwe energie in je team brengen want er liggen ambities die nog niet verwezenlijkt zijn.

Het team is net gestart of samengevoegd en je wil een mooi begin maken.

De samenwerking kan beter.

Medewerkers klagen over de werkdruk en ervaren tijd en ruimte te kort.

Er is gedoe in jouw team, het werkplezier daalt.

Jullie zijn alleen maar brandjes aan het blussen en komen niet aan het ‘echte’ werk toe.

De resultaten blijven ondermaats.

Je medewerkers werken liever thuis en verliezen langzaam de verbinding met elkaar.

Andere afdelingen vinden het lastig om met jullie te werken.

De klanttevredenheid daalt

Wat is het doel

Resultaat

Samen aan de bak om het gedoe uit je team te halen en een dreamteam te worden. Het resultaat van dit traject is:

Je creëert meer helderheid op de missie van het team.

Je stelt met elkaar doelen en maakt heldere afspraken waarmee je het verwezenlijken van de missie garandeert.

Door real-life coaching ga je in de dagelijkse praktijk ervaren hoe het ook kan.

Je versterkt het (zelf)vertrouwen, de veerkracht en energie binnen jouw team.

Je ontdekt hoe je met elkaar doorbraken creëert en leert hoe je dit ook in de toekomst zelf kunt blijven doen.

Je weet elkaar te inspireren en motiveren om steeds weer het beste uit jezelf te halen.

Leren, evalueren, fouten maken en successen halen wordt normaal in jouw team.

Je weet op welke manier je het verschil kunt maken en hebt meer impact op jouw klanten en de wereld om je heen.

Inzicht in elkaars kwaliteit en kracht zodat je elkaar kunt versterken en ondersteunen.

Het ziekteverzuim gaat omlaag.

Jullie krijgen nog meer lol in je werk.

Je wordt onweerstaanbaar voor ander afdelingen en klanten.

Je bent succesvoller en gelukkiger als individu en als team.

Verandering

Aanpak

Voor teamontwikkeling is tijd nodig. Verandering bereik je niet van de een op de andere dag. Regelmatig er bewust aandacht aan besteden versnelt het proces. Ik werk alleen met zelfbewuste teams die voluit verantwoordelijkheid willen nemen voor hun ontwikkeling en gedrag. Als we een wederzijdse klik voelen, gaan we ervoor.

Voor de meeste team trajecten kiezen we een gefaseerde aanpak, waar nodig maken we gebruik van digitale middelen en kanalen. Het verloop van het proces blijft onderwerp van gesprek en kan tijdens het traject aangepast worden als daar behoefte aan is.

Organisatie ontwikkeling

Hoe werkt het?

1. Start

We starten het traject tijdens een (online) bijeenkomst. De leidinggevende zal het teamontwikkelingstraject introduceren bij de medewerkers en aangeven dat we de komende periode tijd nemen voor onze teamontwikkeling. Tijdens deze bijeenkomst zal coach geïntroduceerd worden. Ik ga gelijk aan de slag, real -life coaching noem ik dit. Dit zijn interventies in de praktijk van alle dag. Ik observeer de vergadering. Hierin worden de eerste patronen van het team al zichtbaar en teruggekoppeld.

2. Digitale intake

Alle teamleden krijgen een digitale intake. Deze bestaat uit een vragenlijst die zij binnen 15 minuten in kunnen vullen. Dit geeft inzicht in de individuele drijfveren en patronen en in de perceptie en beleving van de collega’s. Alle intakes samen geven een gemeenschappelijk beeld: waar staat men nu individueel en als team, waar willen we naar toe? Dit beeld wordt in een latere fase met alle collega’s gedeeld.

3. Persoonlijk gesprek

Er vindt een persoonlijk gesprek met de coach plaats. Dit gesprek kan online gedaan worden, maar mag ook live plaatsvinden. De ene keer kiest de leidinggeende ervoor om alle teamleden hiervoor uit te nodigen, de ander keer wordt er voor een afspiegeling van het team gekozen.

4. Team meeting terugkoppeling intake (met het gehele team)

In een team meeting (live of digitaal) met alle collega’s worden de resultaten uit de intake en de persoonlijke gesprekken gedeeld. Hiermee creëren we inzicht in waar het team nu staat. In deze bijeenkomst voeren we een eerste dialoog.  Hier komen de knelpunten en sleutels tot succes boven water, waar we verder mee aan de slag gaan.

5. Subteams

Afhankelijk van de grootte van de club verdeelt het team zich in subteams. Onder begeleiding van de coach voert elk team een dialoog over de bevindingen uit de vorige fase en wordt er met elkaar besproken welke oplossingsrichtingen er zijn. Zelfreflectie en oplossingsgericht denken wordt tijdens deze bijeenkomsten gestimuleerd.

6. Terugkoppeling Subteams

In een teambrede (eventueel digitale) bijeenkomst worden door de subteams de uitkomsten en inzichten gedeeld met alle collega’s. Elk team krijgt 15 minuten om de bevindingen te presenteren. De coach zal de rode draad uit alle bijeenkomsten teruggeven. Zo ontstaat er nieuwe taal en een nieuw verhaal voor het team. Met elkaar worden er nieuwe werkafspraken gemaakt.

7. Deepdive

Het team komt in zijn geheel een aantal keer op een externe locatie bijeen. We maken een deepdive in de patronen van het team. Tijdens deze dagen nemen we de ruimte en tijd, om te vertragen en opnieuw koers te bepalen. Deze dagen hebben een teambuildend effect omdat we ingaan op de individuele kwaliteiten en uitdagingen en die van het team als geheel. Welke patronen helpen ons, wat hebben we te doorbreken en welke nieuwe rituelen willen we bouwen met elkaar. Vaak organiseren we een verrassende activiteit om de teamleden even uit hun comfortzone te halen. Op basis van de uitkomsten van de voorgaande stappen wordt het definitieve programma opgesteld. De missie en visie voor het team vormen bij alle activiteiten de kapstok. We sluiten altijd af met hernieuwde afspraken waardoor het team met nieuwe energie en motivatie weer aan het werk kan.  

8. Team Challenge

Het team zal regelmatig uitgedaagd worden in een Team Challenge. De collega’s ontvangen een what’s app of e-mail bericht. In dit bericht krijgen ze een vraag, opdracht of inspirerende boodschap die erop gericht is om het bewustzijn rondom teamontwikkeling aan te wakkeren. Het zijn leuke opdrachten waarin interactie met elkaar en zelfinzicht centraal staan.

9. Transfer naar de praktijk

Tijdens elk (sub) teamoverleg zal er door het management of de tribe leader even kort stilgestaan worden bij de gemaakte afspraken. Daarnaast zullen er regelmatig korte bijeenkomsten zijn waarin men even loskoppelt van de inhoud en aandacht geeft aan de teamontwikkeling. Indien gewenst zal de coach aanwezig zijn bij een aantal van deze bijeenkomsten om te faciliteren, observeren en interveniëren op gedrag, patronen en afspraken.

10. Successen vieren

Het is belangrijk om de groei van het team te blijven monitoren en vooral de successen te vieren. Zo wordt ontwikkelen en blijven groeien een tweede natuur. Daarom wordt elk kwartaal een vervolgbijeenkomst georganiseerd.  Voorafgaand aan de bijeenkomst krijgen de deelnemers een korte digitale vragenlijst, waarmee de voortgang gemeten wordt. De uitkomsten worden aan hen teruggekoppeld en in dialoog met elkaar wordt er gekeken hoe het staat met de afspraken, welke resultaten er bereikt zijn en welke nieuwe afspraken er eventueel gemaakt moeten worden.

Regelmatig met elkaar de tijd nemen om uit te zoomen en de inhoud los laten zal het werkproces versnellen en de resultaten verbeteren. Doel is niet doorrennen maar ook stil staan bij de successen die er bereikt worden en deze vieren. Na verloop van tijd worden deze worden door het team zelf gefaciliteerd.

11. Persoonlijke coaching

De ontwikkeling die het team doormaakt wordt door iedereen anders beleefd.  Af en toe is het gewoon fijn om even te ontluchten, aangehoord te worden en een spiegel te krijgen. Extra individuele aandacht kan professionals helpen om ondanks de omstandigheden in hun kracht te blijven. Daarom is gedurende het teamtraject individuele coaching beschikbaar.  Deze gesprekken zijn vertrouwelijk en zullen 1,5 uur tot 2 uur duren.

Voor teamontwikkeling is tijd nodig. Verandering bereik je niet van de een op de andere dag.

Contact

Zijn wij een match?

Wil jij ontdekken of wij een goede match zijn om jouw volledige potentieel te ontsluiten? We gaan gelijk de diepte in zodat je direct ervaart wat het traject voor je kan betekenen.